Mở rộng

Điều khoản thỏa thuận

Trang web của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật  Xây Dựng Vạn Tường (sau đây gọi tắt là Xây dựng Vạn Tường) được thiết kế cho phép thông tin liên quan đến lĩnh vực xây dựng.  Ðể sử dụng dịch vụ tại Website Xây Dựng Vạn Tường, người dùng phải đồng ý với những thỏa thuận sử dụng này. Người dùng chấp nhận và không có giới hạn tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây kể từ thời điểm người dùng sử dụng hay truy cập website này lần đầu tiên, bao gồm các nội dung và dịch vụ tại website này. (Áp dụng cho người dùng là thành viên lẫn người dùng chưa là thành viên của Website Xây Dựng Vạn Tường.)

Xây Dựng Vạn Tường có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Người dùng có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các thông tin được đưa lên mạng để cập nhật những thay đổi mới nhất.

BẢN QUYỀN VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG

Tất cả nội dung, tài nguyên trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền, và các luật lệ áp dụng với từng quốc gia trên thế giới, và điều khoản hiệp ước. Ngoại trừ mục đích sử dụng cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sử dụng (tất cả, không hạn chế, sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ các phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản ) bất kỳ tài nguyên nào của trang web, mà không được sự đồng ý của Xây Dựng Vạn Tường.

Tất cả các hình ảnh mẫu nhà  sẵn có ở trên website  thuộc bản quyền của người sở hữu hình ảnh đó và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật lệ áp dụng cho từng quốc gia trên toàn thế giới cũng như các điều khoản hiệp ước liên quan. Việc sử dụng hình ảnh này này phải tuân theo các giới hạn và điều khoản trong thỏa ước bản quyền người dùng giữa người sở hữu hình ảnh đó và người dùng cuối.

Xây Dựng Vạn Tường và người dùng cùng tôn trọng về các quy định tác quyền và tính đạo đức trong môi trường tương tác cộng đồng. Để đảm bảo điều đó, yêu cầu người dùng tuân thủ các quy định về nội dung như sau:

 1. Vi phạm quyền pháp lý (Các nội dung được đăng tải không phù hợp với thuần phong mỹ tục và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam. Bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và thông tin công khai)
 2. Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác.
 3. Gây rối loạn trật tự công cộng.
 4. Các hành vi tội ác.
 5. Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin bí mật cá nhân của bên thứ ba mà không được sự đồng ỳ của bên thứ ba đó.
 6. Sử dụng Trang web này vì mục đích thương mại khi chưa được phép.
 7. Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng những người khác.
 8. Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác.
 9. Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm.
 10. Các hành vi mà Xây Dựng Vạn Tường và các thành viên thấy là không đúng

CÁC LIÊN KẾT

Trang web Xây Dựng Vạn Tường có thể chứa những đường liên kết tới trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi Xây Dựng Vạn Tường). Xây Dựng Vạn Tường không có bất kỳ liên kết với những trang web này do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các qui định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.

Xây Dựng Vạn Tường cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của người dùng (nếu có) phát sinh từ việc người dùng sử dụng các trang web của bên thứ ba này.

Do vậy, chúng tôi khuyến cáo người dùng hãy thậ̣n trọng khi người dùng rời trang web Xây Dựng Vạn Tường và hãy đọc kỹ các qui định chung và qui định riêng của mỗi trang web mà người dùng ghé thăm.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Xây Dựng Vạn Tường sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

 • Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó);
 • Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;
 • Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;
 • Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;
 • Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
 • Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc người dùng sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, người dùng công nhận rằng Xây Dựng Vạn Tường sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

CAM KẾT CỦA NGƯỜI DÙNG

Người dùng cam kết KHÔNG khiếu nại Xây Dựng Vạn Tường (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

 • Việc người dùng sử dụng trang web;
 • Do người dùng vi phạm các điều khoản này;
 • Do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải;
 • Do người dùng vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân;

Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung người dùng đăng tải gây ra. Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng trang web của người dùng.

CHẤM DỨT SỬ DỤNG

Quyền duy nhất của người sử dụng khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay nội dung hoặc vấn đề khác của website Xây Dựng Vạn Tường,  là dừng sự truy cập tới website Xây Dựng Vạn Tường.

Website Xây Dựng Vạn Tường có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của người sử dụng đến tất cả hoặc một phần của website Xây Dựng Vạn Tường mà không cần thông báo đến người sử dụng khi người sử dụng vi phạm Điều khỏan thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hoặc gây hại đến website Xây Dựng Vạn Tường và người sử dụng khác.

NHÓM PHÁT TRIỂN WEBSITE
XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

Địa chỉ giao dịch : 166 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thọai : (84-8) 2218 2157    -    Fax : (84-8) 39950417

Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. www.vantuong.vn